Θερμοπύλες

Επίσκεψη  στις Θερμοπύλες, στο μνημείο του Βασιλιά Λεωνίδα,  διαδραστική ξενάγηση της μάχης στο Μουσείο Θερμοπυλών, προσέγγιση στην «Ανωπαία Ατραπό».
Επίσκεψη στον χώρο της ένδοξης μάχης στις Θερμοπύλες μεταξύ 300 Σπαρτιατών και 100 Θεσπιέων υπό την αρχηγεία του Βασιλιά Λεωνίδα εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων Περσών με αρχηγό τον Ξέρξη. Ξενάγηση στον τύμβο και στο άγαλμα του Λεωνίδα. Στο διαδραστικό Μουσείο των Θερμοπυλών, θα  ενημερωθούμε πλήρως για τις αίτιες των Περσικών πολέμων, θα βιώσουμε την αναπαράσταση της μάχης και της ναυμαχίας του Αρτεμισίου, θα δούμε τον οπλισμό και  τις πανοπλίες που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος θα προσεγγίσουμε την Ανωπαία Ατραπό, το μονοπάτι από το οποίο ο Εφιάλτης οδήγησε τους Πέρσες πίσω από  τα στρατεύματα των Ελλήνων.
Η Ανωπαία Ατραπός, το μονοπάτι του Εφιάλτη που πολλά χρόνια πριν, [480 πΧ] οδήγησε στα νότα του αξεπέραστου Λεωνίδα, διέρχεται από τα φαράγγι του Ασωπού, εν μέρει ταυτίζεται, και εκείθεν στην ανατολική πλευρά του Σκαμνού για να καταλήξει στις Θερμοπύλες.