Συμβουλευτική

Σε αυτή την πρώτη γνωριμία μας είμαστε κοντά σας με απαντήσεις.

Αναλυτικότερα :

  • Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σας.
  • Καταγράφουμε αναλυτικά τις παροχές και ελλείψεις του.
  • Ακούμε τις σκέψεις και ανάγκες σας.
  • Λαμβάνουμε υπόψιν τις προσδοκίες σας.
  • Συζητάμε τις όποιες απορίες σας.
  • Έπειτα, προτείνουμε γραπτά τις ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του για βραχυχρόνια μίσθωση.

Πιστεύουμε ότι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε ακίνητο είναι μοναδικά!

επιστροφή