Οι υπηρεσίες μας

Η δημοτικότητα μίας ανάρτησης βραχυχρόνιας μίσθωσης, εξαρτάται από τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών. Εμείς, διασφαλίζουμε ότι θα μείνουν ενθουσιασμένοι από τη διαμονή τους στο χώρο σας. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Οι υπηρεσίες μας χωρίζονται σε τρείς επιμέρους φάσεις:

  • Την Συμβουλευτική, όπου επισκεπτόμαστε το ακίνητό σας και προτείνουμε γραπτά τις ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του για βραχυχρόνια μίσθωση.
  • Την Προετοιμασία, όπου σας βοηθούμε να προετοιμάσετε τη βραχυχρόνια μίσθωσή σας και
  • Την Διαχείριση, όπου αναλαμβάνουμε (κατόπιν συμφωνίας) κάποιες ή όλες τις διαδικασίες της μίσθωσης

Συμβουλευτική

Είμαστε κοντά σας με απαντήσεις. Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σας και προτείνουμε γραπτά τις ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του για βραχυχρόνια μίσθωση.

Προετοιμασία

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του ακινήτου σας και την ανάρτησή του  σε πλατφόρμες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Airbnb, Booking, Vbro…)

Διαχείριση

Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα και άμεσα τις καταχωρήσεις του ακινήτου. Είμαστε παρόν κάθε φορά που το χρειάζεται (check in/out, καθαρισμός, αναλώσιμα…).